Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

noe

July 09 2015

noe
Moja babcia często powtarzała mi: Nigdy nie mów mężczyźnie wszystkiego, dziecko - on i tak tego nie doceni, a będzie chciał więcej i więcej - i to ty będziesz zawsze tą złą. Gdy dasz mu wszystko, co ci zostanie? Musisz mieć swój kawałek siebie, jakiś mały sekret, choćby dotyczył tylko tego, jaką marmoladę lubisz najbardziej. Bo kiedy będzie naprawdę źle, będziesz mogła schować się z tą marmoladą i w jej smaku odnaleźć lekarstwo na twoje łzy.
— Alice Bloom
Reposted frompasazerka pasazerka viasoko soko
noe
The chosen one
Reposted fromfabs3 fabs3 viacyronis cyronis
noe
1411 0e2c 500
Reposted fromfungi fungi viarenana renana
noe
6256 0115 500
Reposted frommonroewiecznamonroe monroewiecznamonroe viasoko soko
0269 8a9b 500
Reposted fromOfficialBae OfficialBae viaalicemeow alicemeow
noe
6772 9874 500
Reposted fromkfiati kfiati viapuddding puddding
noe
noe
7279 098a
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viasoko soko
Reposted frommessedup messedup viasoko soko
noe
9354 d9be 500
Reposted fromkjuik kjuik viasoko soko
noe
noe
darning-socks: The ability to appreciate and evaluate human aesthetic is not determined by your sexuality
Reposted fromthats-hockey-baby thats-hockey-baby viaeanna eanna
noe
0001 f3ab
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viateijakool teijakool
noe
9801 678d 500
Reposted fromaammaazing aammaazing viadotmariusz dotmariusz
noe
5844 fe59 500
Reposted fromMilcatopy Milcatopy viabirke birke
8072 2ce0 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viamadadream madadream
noe
Reposted fromesste esste viamadadream madadream
noe
9323 1ded
Reposted fromkjuik kjuik viatf tf
noe

Abbys Table <3
(duffylondon.com)
Reposted fromrickymp rickymp viamaardhund maardhund
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl